โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โรงเรียนบ้านโนนแกดนำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
นางวาสนา สงโสด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียน เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

ความเห็นถูกปิด