กิจกรรมยามเช้า

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมรักษ์การอ่าน ในช่วงหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติของทุกๆ วัน

ความเห็นถูกปิด