อบรมโครงการเยาวชนวัยใส อนาคตไกลเพราะอุ่นไอรักจากครอบครัว

วันนี้ เวลา 09.30 น. วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้เป็นวิทยากรอบรมโครงการเยาวชนวัยใส อนาคตไกลเพราะอุ่นไอรักจากครอบครัว ณ ห้องประชุมดอกพยอม องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป้าหมายเพื่อ ป้องกันและลดความเสี่ยงกับปัญหาระหว่างเยาวชนกับครอบครัว

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน ธุรการโรงเรียน  รายงาน

 

ความเห็นถูกปิด