กิจกรรมช่วงเช้า..เรื่องเล่าเช้านี้

วันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 พค.2560 ท่านผอ.ตะวันฉาย  ธนาเดชาไพฑูรย์  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วังหิน 1 ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน ในกิจกรรม ..เรื่องเล่า เช้านี้ ในหัวข้อ..ปฎิบัติตัวอย่างไร ในฤดูฝน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตัวเองในช่วงน้ำท่วม ฝนตกหนักและการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน  ธุรการโรงเรียน  รายงาน..

ความเห็นถูกปิด