โรงเรียนบ้านนาดีแจกกล้าไม้พะยูง

โรงเรียนบ้านนาดี แจกกล้าไม้พะยูงให้นักเรียนนำกลับไปปลูกที่บ้าน

ความเห็นถูกปิด