กิจกรรมชุมชน

เมื่อวันที่ 29/05/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์  วรโพด นำคณะครูเยี่ยมให้กำลังใจ คุณพ่อบุญตา หารบุรุษ อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเห็นถูกปิด