การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

28/02/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 และ ป.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สวนสมเด็จศรีนครินทร์ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด