อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ธ์ ๒๕๖๒ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๗ คน ไปเข้าร่วมอบรมที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

ความเห็นถูกปิด