โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดยท่านผอ.วาสนา สงโสด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์
โดยวิทยากรจาก เรือนจำศรีสะเกษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ความเห็นถูกปิด