คณะครูโรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนแกนนำ เข้าค่ายโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

คณะครูโรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนแกนนำ เข้าค่ายโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

ความเห็นถูกปิด