มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ยกทัพนักศึกษา เอกปฐมวัย วาดภาพ สื่อ การเรียนการสอน BBL

โรงเรียนบ้านโนนแกด ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่นำนักศึกษา เอกปฐมวัย มาวาดภาพ สื่อ การเรียนการสอน BBL ในวันนี้

ความเห็นถูกปิด