กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

โรงเรียนบ้านสว่าง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลุูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรของลูกเสือสำรอง

ความเห็นถูกปิด