วันนี้วันพระ

ซึ่งทางวัดป่าแดง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้จัดงานปริวาสกรรม ทางโรงเรียนและคณะครูจึงได้นำพานักเรียนมาร่วมกิจกรรรมในช่วงเช้า ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ร่วมรับฟังธรรมเทศนา และตักบาตร เพื่อปลูกฝังและเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่นักเรียนของเรา

ความเห็นถูกปิด