โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษ อควาเรียม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2562

ความเห็นถูกปิด