โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนบ้านโนนแกด ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มตำบลทุ่ม นำโดยท่านผอ.พาลี กาลพฤกษ์ และ ผอ.วาสนา สงโสด จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดบ้านหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 บำเพ็ญประโยชน์ ศึกษาธรรม คุณธรรม และ จริยธรรม ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

ความเห็นถูกปิด