วันที่ 17 ก.พ. 2560 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

วันที่ 17 ก.พ.2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ

ความเห็นถูกปิด