วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอได้นำนักเรียนไปทำบุญวันมาฆบูชา ร่วมจิตอาสาช่วยพัฒนาวัด

ความเห็นถูกปิด