คณะตัวแทนกลุ่มศรีสะเกษคลับ ” ทำดีเพื่อสังคม ” มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนบ้านปลาข่อ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีคณะตัวแทนกลุ่มศรีสะเกษคลับ ” ทำดีเพื่อสังคม ” ได้มามอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนบ้านปลาข่อ  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด