คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแกด นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแกด ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเมืองศรีลำดวน จำนวน 17 โรงเรียน นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ในวัน ที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สบายดี อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด