ด้วยรักและผูกพัน

  ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอมรภัค กิ่งคำ เนื่องจากไปดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย นายพงษนรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย คณะครู กรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่การสอน ท่านทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ ด้วยดีมาโดยตลอด

ความเห็นถูกปิด