มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ โดย พ.อ.ทัศน์พล สุพีสุนทร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก จำนวน 7 ทุน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ความเห็นถูกปิด