โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง CEO น้ำเกลี้ยง ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดสว่างวารีรัตนา อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด