จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 วันที่ 11 ม.ค.2562 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 รร.บ้านบกแดงผักขะย่าได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 ที่หอประชุมรร.บ้านบกแดงผักขะย่า มีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม

ความเห็นถูกปิด