วันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.62

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นที่โรงเรียน ได้มีการเชิญชวนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับเด็กนักเรียนด้วย

ความเห็นถูกปิด