งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

นำโดยท่านผอ.วาสนา สงโสด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกับ ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านโนนแกด โดยมีกิจกรรม
มอบทุน นักเรียนเรียนดี นักเรียนที่ได้เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันทักษะพื้นฐานมวยสากลสมัครเล่น การแสดงของนักเรียน แจกของรางวัล เกมส์ต่าง ๆ

ความเห็นถูกปิด