วันที่ 20 ก.พ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา

  1. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 และคณะได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด