ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน “โนนแกดเกมส์” ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “โนนแกดเกมส์” ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านโนนแกด

ความเห็นถูกปิด