การแข่งขันกีฬากลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯเมืองหลวงพ่อโต ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิฑุรย์ พิเชษฐ์โสภณ เป็นผู้อำนวยการเรียน และอำนวยความสะดวกในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา และร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของกลุ่ม CEO ไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

ความเห็นถูกปิด