ในระหว่าง วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนร่วมกับท่านผู้นำชุมชม พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ต้องขอขอบคุณคณะครูฝ่ายจัดกิจกรรมทุกท่าน ขอบคุณท่านผู้นำชุมชน พ่อแม่พี่น้อง ผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมกับสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับ นักเรียนผู้ร่วมการแข่งขันในครั้ง ขอขอบพระคุณมากๆๆคะ

ความเห็นถูกปิด