“คูซอด เวาะ เปือย” เกมส์

วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลคูซอด “คูซอด เวาะ เปือย” เกมส์ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคูซอด และได้รับเกียรติจาก นายศรชัย ชัยชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูซอด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย รู้รักสามัคคีฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

ความเห็นถูกปิด