พิธีบายศรีสู่ขวัญและทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าวและนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๑ ยอดรวมข้าวเปลือกเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยอดที่ได้รับบริจาคข้าวเปลือก ๕ ตัน ในการนี้ผู้อำนวยการสมยศ สงโสด ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือที่ได้รับจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนชาวบ้านเปือย มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

ความเห็นถูกปิด