พิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียนและทอดผ้าป่าฯเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู บุคลากร ตลอดจนประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มCEOเมืองสวนสมเด็จ ผู้นำหน่วยงาน องค์กรชุมชน ให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด