กิจกรรมขวัญกำลังใจ

27/12/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งบุคลากร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจฝห้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ความเห็นถูกปิด