กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 28 ธ.ค. 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ํธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ประธานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนได้นำของขวัญมาร่วมกิจกรรมในวันนี้

ความเห็นถูกปิด