เมืองหลวงพ่อโตเกมส์ประจำปี2561

เวลา 9.00 น. วันที่ 27 ธ.ค. 2561 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา”เมืองหลวงพ่อโตเกมส์” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา นายพัด โพธิ์ขาว นายกอบต.โพนเขวา ประธานในพิธี นายประเวศ นนทวงษ์ ผํู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ประธานกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต กล่าวรายงาน นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนายเถลิงศักดิ์ พรสี่ ธุรการ พิธีกรในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด