กีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองเตย

โรงเรียนบ้านหนองเตย  ร่วมกับโรงเรียนบ้านสะมัด และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองเตย ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองเตย โดยมีท่าน สจ. สมหวัง  พุ่มไม้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยจำแนกเป็นชนิดกีฬาดังนี้คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ชาย – หญิง และกรีฑา ชาย – หญิง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 180 คน และได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด