โรงเรียนบ้านโนนแกด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณวินัย ทรงกลด พร้อมครอบครัว ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนแกด ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนม นักเรียนในวันนี้

โรงเรียนบ้านโนนแกด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณวินัย ทรงกลด พร้อมครอบครัว ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนแกด ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน
และขนม นักเรียนในวันนี้

 

ความเห็นถูกปิด