โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม (Sisaket Aquarium) และสวนสมเด็จศรีนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม (Sisaket Aquarium) และสวนสมเด็จศรีนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

ความเห็นถูกปิด