โรงเรียนบ้านโนนแกดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม จัดโครงการอบรมนักเรียนป้องกันยาเสพติด นำโดย ผอ.วาสนา สงโสด คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และ คณะวิทยากร จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

โรงเรียนบ้านโนนแกดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม จัดโครงการอบรมนักเรียนป้องกันยาเสพติด นำโดย ผอ.วาสนา สงโสด คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และ คณะวิทยากร จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561

ความเห็นถูกปิด