กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน

ธนาคารออมสินให้บริการรับฝากเงินและเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากเขียบ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และทุกวันศุกร์แรกของเดือน

ธนาคารออมสินให้บริการรับฝากเงินและเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากเขียบ เมื่อวันศุกร

ความเห็นถูกปิด