การประชุมเตรียมการทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

ความเห็นถูกปิด