การประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ไปประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 ที่โขงเจียม

ความเห็นถูกปิด