กิจกรรม ถวายราชสดุดีลูกเสือ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยการนำของท่าน ผอ.สมสมัย  นาราษฎร์ ได้นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธิถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๖ บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความเห็นถูกปิด