โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำเข้าร่วมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

นายลิขิต  จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ คณะครู พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยทางโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงฟ้อนรำในชุด “ออนซอนอีสาน” อีกด้วย

ความเห็นถูกปิด