กิจกรรมโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วันที่ 7 ก.พ.60 รับมอบถังดับเพลิง ,บริการชุมชน

กิจกรรมโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วันที่ 7 ก.พ.60 รับมอบถังดับเพลิง ,บริการชุมชน

– ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

– วิชาหน้าเสาธง.

– รับมอบถังดับเพลิงจาก อบต.หนองไฮ จำนวน 2 ถัง (น้ำยาอยู่ไดีประมาณ 1 ปีครึ่ง)

– ให้บริการชุมชนโดยมีบริษัทคูโบต้าศรีสะเกษ ขอให้ใช้สถานที่โรงเรียน

ความเห็นถูกปิด