ผู้อำนวยฯ ร่วมวางพวงมาลา รัชการที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรีียนบ้านหนองรัง พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด