ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านหนองรังร่วมกิจกรรมออกพรรษา

ครู พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านหนองรัง ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษา ในเทศกาลตักบาตรเทโวฯ ในวันที่ 25 ตุลาคม  2561 ณ วัดบ้านหนองรัง ตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด