มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1ปี 2561

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กลุ่ม ซีอีโอ บูรพาโนนคูณ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม ระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนคูณที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม ซีอีโอ บูรพาโนนคูณ ได้มีความทุ่มเทและพยายามในการใช้ความสามารถ จนรับรางวัลในการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทอง 19 รางวัล รางวัลระดับเหรียญเงิน 6 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ซึ่งนำความภาคภูมิใจอย่างยิ่งให้กับโรงเรียน ,ชุมชนและนักเรียนทุกคน ซึ่งโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ด้วยดีเสมอมา


ความเห็นถูกปิด