แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่  11-21  ตุลาคม 2561  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  กลุ่มเครือข่าย CEOฟากมูลกันทรารมย์  นำโดยผู้อำนวยการบพิตร  บุญเฉลียว  พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปีการศึกษา 2561  รวมทั้งสิ้น  47  รายการ  สรุปเหรียญ  ได้เหรียญทอง  36 รายการ  เหรียญเงิน 6 รายการ  เหรียญทองแดง 4 รายการ และชมเชย 1 รายการ  ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ได้เป็นตัวแทน สพป.ศก.๑ ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดบุรีรัมย์  รวมทั้งสิ้น 7 รายการ  ได้แก่

  1. คิดเลขเร็วชั้น ม.1-3
  2. การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น 2D Animation ชั้น ม.1-3
  3. การเล่านิทาน (Story  Telling)  ชั้น ม.1-3
  4. ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)  ชั้น ม.1-3
  5. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)  ชั้น ม.1-3
  6. โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ชั้น ป.4-6
  7. ขับร้องเพลงสากลชาย ชั้น ป.4-6                                                                                               ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่านที่มองเห็นศักยภาพในตัวเด็กและให้โอกาสเด็กได้ไปแข่งในระดับภาคต่อไป                                                           

ความเห็นถูกปิด