การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปีการศึกษา 2561

20/10/2561 สิ้นสุดการแข่งขันระดับ สพป.ศก.1 กับความภูมิใจของเราชาวเจ้าทุ่ง ในที่สุดความฝันเราก็เป็นจริง ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค/ประเทศ 1 รายการ กับอีก 23 เหรียญทอง ขอบคุณครูทุกคน ลูกๆ นักเรียนทุกคน ที่เสียสละ มุ่งมั่น และตั้งใจ จนประสบความสำเร็จ

ความเห็นถูกปิด